Ontdek hoe je het leert en wat je talenten zijn
Digibord

De Doener

 De Doener combineert graag actieve experimenten met concrete ervaringen. Hij is steeds op zoek naar nieuwe ervaringen, doet dat ‘al doende’ en vaak ook op gevoel. Bij zijn experimenten neemt hij risico’s bij het benutten van zijn mogelijkheden en hij heeft een neus voor de goede richting. De Doener is goed in het uitvoeren van opdrachten en plannen. Zijn interesse is vaak handelingsgericht, gericht ook op kwaliteit en dus op invloed op het resultaat.

Welke school past bij de Doener?

De Doener is het best op zijn plaats op een school waar hij zijn kennis en vaardigheden ook direct kan toepassen. Het beste leert hij in een levensechte leer- en werkomgeving, waar hij kan experimenteren met wat hij net heeft geleerd, of oplossingen aangereikt krijgt bij een probleem dat hij tegenkomt. Stages en werkbezoeken zetten hem aan tot ontdekken. De Doener is competitief en leert vooral door doen. Hij is gebaat bij afwisseling.