Ontdek hoe je het leert en wat je talenten zijn
Digibord

De Denker

De Denker leert graag van wat hij waarneemt en vindt het prettig zijn ervaringen te ordenen in structuren. Hij is een goede analyticus. Hij verzamelt informatie en kennis die hem helpen het hele plaatje te begrijpen. Het vinden van de logische samenhang in een onderwerp is zijn intellectuele uitdaging, soms ten koste van het menselijke of praktische aspect.

Welke school past bij de Denker?

De Denker is het best op zijn plaats op een school voor voortgezet onderwijs waar het verzamelen van informatie bovenaan staat, waar observeren en uitwerken (mondeling en schriftelijk) belangrijk wordt gevonden. Een school waar door de opvoeders inhoudelijk gezag over de kennis wordt ge√ętaleerd. De Denker is gelukkig op een school waar hij wordt gestimuleerd onderzoek te verrichten.