Ontdek hoe je het leert en wat je talenten zijn
Digibord

Het RDA-model

Het Rol Diagrammatische Aanpak model (RDA-model) is een gedragsanalytisch model dat aan de universiteit van Utrecht is ontwikkeld. De Rol Diagrammatische Aanpak brengt bijvoorbeeld in kaart hoe mensen informatie verwerken, besluiten nemen en conflicten hanteren. Het is niet zozeer een traditionele test, maar een manier om gedrag en waarden van mensen in kaart te brengen. Het schetst een beeld dat gebruikt kan worden als vertrekpunt voor verdere persoonlijke ontwikkeling. 

De theorie van de Rol Diagrammatische Aanpak is verwerkt in de Way to Learn-test die de scholieren maken. De scholieren vullen vragen in waarbij drie basisafwegingen worden gemaakt. In hoeverre is de scholier:

  • dynamisch of stabiel ingesteld
  • relationeel of inhoudelijk ingesteld
  • sturend of ondersteunend ingesteld

Bovenstaande afwegingen worden in de testuitslag aan de leerling in tabelvorm weergegeven. Daarnaast wordt het hoogst scorende talenttype weergegeven. De resultaten worden vergeleken met profielen opgesteld vanuit de theorie van Kolb over leerstijlen.