Ontdek hoe je het leert en wat je talenten zijn
Digibord

Competentiemodel

In de lessen van deel I staan leerstijlen, eigenschappen en talenten centraal. Later in de lessen worden deze woorden ondergebracht in een nieuw verzamelwoord: competenties.
Het woord competentie wordt veel gebruikt in de wereld van opleidingen en beroepen. Competenties maken van de ene persoon een succesvol zakenvrouw, van de ander een vakbekwame kok. Competenties zijn dus persoonlijk. Maar waar komen deze competenties vandaan?

  • Kennis & ervaring
  • Vaardigheden
  • Talent
  • Houding

Al deze componenten hebben elkaar in meerdere of mindere mate nodig. Zo versterkt motivatie het vermogen om informatie te verzamelen en te leren en verschraalt intelligentie wanneer er geen ambities zijn. Van elke competentie heeft iedereen wel wat, maar lang niet alle competenties zijn even goed ontwikkeld. 

Verschillende competenties

De competenties die iemand voor werk nodig heeft verschillen per beroep. Het is belangrijk uit de zoeken over welke competenties een scholier in aanleg beschikt, welke hem het beste liggen en bij welke iemand zich het prettigst voelt. Dat is heel belangrijk bij het kiezen van opleidingen en beroepen.

 Van de circa honderd verschillende competenties worden er vier als de meest belangrijke gezien:

  • Initiatief nemen
  • Gestructureerd kunnen werken
  • Goed samenwerken
  • Gerichtheid zijn op resultaat

De onderverdeling

Bij Way to Learn gaan we uit van een bepaalde onderverdeling (zie het model hieronder). Deze is aangepast naar de leeftijd en interesses van de scholieren en geeft ze overzicht en inzicht.