Ontdek hoe je het leert en wat je talenten zijn
Digibord

Way to Learn - de beste voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool lijkt de volwassen wereld nog ver weg. Toch ondernemen deze scholieren al stappen waarbij ze hun richting bepalen. De keuze voor een vervolgschool is een belangrijke beslissing.

Met Way to Learn worden leerlingen voorbereid op de wereld die ze te wachten staat. Een werkende wereld waar, naast vaste beroepen, ook meer wisselende functies ontstaan. Constant veranderende werkzaamheden en inspelen op vragen en verwachtingen van de arbeidsmarkt zijn een steeds bepalender beeld.

Aanvulling op de eindtoets

Hiervoor zijn bepaalde competenties nodig, die niet binnen het standaard onderwijsprogramma vallen. Deze competenties worden ook niet gemeten door de eindtoets. Denk aan: hoe leer ik, wat zijn mijn talenten, wat wil ik graag bereiken en welke werkzaamheden vind ik interessant? Met Way to Learn leren leerlingen hun leerstijl kennen en krijgen de basisschool en ouders in combinatie met de eindtoets een compleet beeld van ieder kind.

Online test en wetenschappelijke onderbouwing

Onderdeel van Way to Learn is een online test. Deze leuke test geeft leerlingen inzicht in hun leerstijl, eigenschappen en talenten.

De eigenschappen die uit de testuitslag tevoorschijn komen, zijn gebaseerd op de zogenaamde Rol Diagrammatische Aanpak. Dit is een gedragsanalytisch model dat aan de universiteit van Utrecht is ontwikkeld. De combinatie van eigenschappen van een leerling geeft een hoogst scorend talenttype. De eigenschappen en talenten worden vergeleken met profielen opgesteld vanuit de veelgebruikte theorie van Kolb over leerstijlen.